ЕКИП

За обучението и възпитанието на децата се грижи добре квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри, логопед, ресурсен учител  и помощно-обслужващ персонал.
Педагогическият екип притежава отлична професионална поготовка.
Учителите в ДГ”Снежанка”са много добри педагози, творчески личности, новатори и добри практици.


                Основен девиз :  „С обич към децата”


Директор: Светлана Йорданова Чолакова
Магистър "Предучилищна и начална училищна педагогика" III ПКС