ЕКИП

За обучението и възпитанието на децата се грижи добре квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри, логопед, ресурсен учител  и помощно-обслужващ персонал.
Педагогическият екип притежава отлична професионална поготовка.
Учителите в ДГ”Снежанка”са много добри педагози, творчески личности, новатори и добри практици.


                Основен девиз :  „С обич към децата”


Директор: Светлана Йорданова Чолакова
Магистър "Предучилищна и начална училищна педагогика" III ПКС


Учители


    Иванка Костадинова Стойчева - учител, магистър IV ПКС
    Галя Илиева Георгиева - старши учител, бакалавър   II ПКС
    Гинка Петкова Арабаджиева - старши учител,  магистър  II ПКС
    Пламена Димитрова Ненкова - учител,  магистър IV ПКС
    Росанка  Пенева Стоянова - старши учител,    бакалавър IV ПКС
    Петя Вълева Димитрова - старши учител,  бакалавър  II ПКС
    Йорданка Иванова Иванова - учител
    Светла Валентинова Кючукова - старши учител,  бакалавър IV ПКС
    Катя Иванова Бачева - старши учител,   бакалавър V ПКС
    Таня Димитрова Палова - старши учител,   бакалавър  IV ПКС
    Дора Стайкова Тодорова - старши учител,  магистър II ПКС
    Радка Желязкова Нанева - старши учител,  магистър III ПКС


Медицински персонал

Здравен кабинет   - централна сграда
м.с.Станка Димитрова

Здравен кабинет  - филиал
м.с. Ирина Стефанова