Педагогически персонал

Учители


    Иванка Костадинова Стойчева - учител, магистър III ПКС
    Галя Илиева Георгиева - старши учител, бакалавър   II ПКС
    Гинка Петкова Арабаджиева - старши учител,  магистър  II ПКС
    Пламена Димитрова Ненкова - учител,  магистър III ПКС
    Силвия Стоянова Желева - учител
    Петя Вълева Димитрова - старши учител,  бакалавър  II ПКС
    Йорданка Иванова Иванова - учител, бжакалавър
    Светла Валентинова Кючукова - старши учител,  бакалавър IV ПКС
    Марина Стоянова Желязкова - учител, магистър
    Таня Димитрова Палова - старши учител,   бакалавър  IV ПКС
    Дора Стайкова Тодорова - старши учител,  магистър II ПКС
    Цветелина Петкова Тодорова - учител,  магистър