Група "Мечо Пух"

група „Мечо Пух”

Учители:  Таня Палова, Марина Желязкова

Пом.възпитател: Иванка Андреева

 

 

                                                            ДНЕВЕН РЕЖИМ

                                              на децата от III  група Мечо Пух

                                                       2023/2024 учебна година

      

 

  Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 11.45

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

11.45– 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00-15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Педагогически ситуации

16.30 – 18.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от

детския учител, изпращане на децата

 

 

                                               Седмично разпределение

                                      на ситуациите във III група „Мечо Пух”

                                                2023/2024 учебна година

 

 

Ден

Преди обяд

След обяд

Понеделник

1.Български език и литература

2.Околен свят

Физическа култура

 

Вторник

1. Математика

2.Изобразително изкуство

3.Музика

Музика

Сряда

1. Български език и литература

2.Околен свят

Изобразително изкуство

Четвъртък

1.Математика

2.Физическа култура

Конструиране и технологии

Петък

1. Български език и литература

2.Конструиране и технологии

Физическа култура