ЗА НАС

На 28.01.2000 г. г. с Решение № 32 на Общински съвет гр.Средец одз 1 "Лиляна Димитрова" се обединява с ЦДГ 4 "Снежанка". Обединеното детско заведение се преименува в ОДЗ 1 "Снежанка" , а в момента е ДГ "Снежанка"и се помещава в две сгради - център и филиал. През 2003 г.. се учредява Настоятелство към детското заведение.