Група "Буратино"

 

Група "Буратино"

Учители: Петя  Димитрова, Силвия Желева

Пом.възпитател:Виолета Николова

 

                                          ДНЕВЕН  РЕЖИМ

                                       на децата от II група „Буратино”

                                            2023/2024 учебна година

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Закуска

09:00 – 10:00

Педагогически ситуации

10:00 – 10:15

Подкрепителна закуска

10:15 – 12:00

Дейности по избор на децата

Дейности, организирани от детския учител

12:00 – 12:30

Обяд

12:30 – 15:00

Подготовка за сън

Следобедна почивка

15:00 – 15:30

Подкрепителна закуска

15:30 – 16:00

Педагогическа ситуация

16:00 – 18:00

Дейности по избор на децата

Дейности, организирани от детския учител

Изпращане на децата

                       

 

 

                                     Седмично разпределение

                                   на педагогическите ситуации

                                 на децата от II група „Буратино”

                                      2023/2024 учебна година

 

         Понеделник                                       Вторник

1. Околен свят                             1. Български език и литература

2. Физическа култура                  2. Изобразително изкуство

 

3. Музика                                      3. Физическа култура

 

           Сряда                                              Четвъртък

1. Околен свят                             1. Български език и литература

2.Математика                               2. Конструиране и технологии

 

3.Музика                                       3. Физическа култура

 

                              Петък

    1.Български език и литература

         2. Изобразително изкуство