Непедагогически персонал

Помощник възпитатели :

Донка Петрова Кънева

Виолета Иванова Николова

Иванка Михова Андреева

Наталия Михайлова Станчева

Славейка Желязкова Узунова

Тонка Апостолова Костадинова

Десислава Иванова Янева

Ивелина Райчева Стаматова

 

Готвачи:

Кета Димитрова Зеленкова

Елена Николаевна Проданова

Галина Петкова Паскова

 

Касиер-домакин:

Руска Иванова Цъцарова

 

ЗАС:

Лиляна Иванова Димитрова

 

Огняри:

Алекси Вълков Алексиев

Иван Желев Димитров