Група „Веселушко”

 

Група „Веселушко”

Учители:   Светла  Кючукова, Йорданка Иванова

Пом.възпитател: Славейка Узунова

 

                                                                 ДНЕВЕН  РЕЖИМ

                                                        на децата от ПГ”ВЕСЕЛУШКО”

                                                           за учебната 2023/2024 година

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:00

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Дейности, организирани от детския учител

Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска

9:00-10:15

Педагогически ситуации

10:15-10:30

Подкрепителна закуска

10:30-11:30

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни дейности

Дейности по избор на децата

11:30-12:30

Обяд

12:30-15:00

Подготовка за сън

Следобедна почивка

15:00-16:00

Педагогически ситуации

16:00 – 16:30

Следобедна закуска

16:30 – 18:00

Дейности по избор на децата

Изпращане на децата

 

 

                                                Седмично разпределение 

                                            на педагогическите ситуации

                                                  в ПГ ”ВЕСЕЛУШКО”

                                             за учебната 2023/2024 година

                                                       

 

Понеделник

1.Околен свят

2. БЕЛ

3.ФК

 

4.Изобразително изкуство

Вторник

1.Математика

2. Музика

3.КТ

 

4. Околен свят

5.БЕЛ

Сряда

1.БЕЛ

 2.Физическа култура

 

3 .Математика

Четвъртък

1. Математика

2.КТ

 

3.Музика.

Петък

1.БЕЛ

2.Изобразително изкуство

 

3.Физическа култура