Група "Мики Маус"

 

Група "Мики Маус"

Учители: Гинка Арабаджиева, Пламена Ненкова

Пом. възпитател: Наталия Станчева

 

                                Седмично разпределение на ситуациите

                                                          I група”Мики Маус”

                                                     2023/2024 учебна година

 

 

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

Околен свят

 

Музика

Вторник

Математика

Изобразително изкуство

 

Физическа култура

Сряда

Български език и            литература

 

Физическа култура

Изобразително изкуство

Четвъртък

Конструиране и технологии

Музика

Петък

 

Български език и            литература

Физическа култура

 

 

 

 

                                                      ДНЕВЕН  РЕЖИМ

                                        На децата от I група „Мики Маус“

                                               2023/2024 учебна година

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска, тоалет

09:00 – 10:00

Педагогически ситуации

10:00 – 10:30

Подкрепителна закуска

10:30– 11:30

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни дейности

Подготовка за обяд

11:30 – 12:00

Обяд

12:00 – 15:30

Подготовка за сън

Следобедна почивка

15:30 – 16:00

Тоалет, следобедна закуска

16:00 – 16:15

Педагогическа ситуация

16:15 – 18:00

Дейности по избор на децата

Дейности, организирани от детския учител

Изпращане на децата