ГРУПИ

Яслена група

Мед.сестри: Станка Димитрова, Таня Димитрова

Пом.възпитатели: Ивелина  Стаматова, Десислава   Янева

 

Група „Веселушко”

Учители:   Светла  Кючукова, Йорданка Иванова

Пом.възпитател: Славейка Узунова

 

Група "Слънчице"

Учители: Дора Тодорова, Цветелина Тодорова

Пом.възпитател:Тонка Костадинова

 

Група "Зайко - Многознайко"

Учители:  Галя Георгиева, Иванка Стойчева

Пом. възпитател: Донка Кънева

 

 

Група "Мики Маус"

Учители: Гинка Арабаджиева, Пламена Ненкова

Пом. възпитател: Наталия Станчева

 

Група "Буратино"

Учители: Петя  Димитрова, Силвия Желева

Пом.възпитател:Виолета Николова

 

група „Мечо Пух”

Учители:  Таня Палова, Марина Желязкова

Пом.възпитател: Иванка Андреева