Медицински персонал

Медицински персонал:

Здравен кабинет   - централна сграда
м.с.Станка Димитрова

Здравен кабинет  - филиал
м.с. Ирина Стефанова