Група "Зайко - Многознайко"

Група "Зайко - Многознайко"

Учители:  Галя Георгиева, Иванка Стойчева

Пом. възпитатетел: Донка Кънева

 

                                                       ДНЕВЕН РЕЖИМ

                                       на децата от IV група „ Зайко- Многознайко“  

                                                     за учебната 2023/2024 година

           

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7:00- 8:30

Прием на децата.

Дейности по избор на децата.

Утринна гиmнастика.

8:30- 9:00

Сутрешна закуска.

9:00- 10:00

Педагогически ситуации.

10:00- 10:15

Подкрепителна закуска.

10:15- 11:45

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от учителя.

Допълнителни дейности.

12: 00- 12:30

Обяд.

12:30-15:00

Подготовка за сън.

Следобедна почивка.

15:00- 15:30

Следобедна закуска.

15:30- 16:10

Педагогическа ситуация.

16:10- 18:00

Дейности по избор на децата / организирани от учителя.

Изпращане на децата.

                             

                                                Седмично разпределение

                                            на педагогическите ситуации на децата

                                                   в IV група „Зайко-Многознайко”

                                                     за учебната 2023/2024 година

 

Ден

Преди обяд

След обяд

Понеделник

1.Околен свят

2.Български език и литература

3. Физическа култура

Изобразително изкуство

Вторник

1.Музика

2.Математика

3. КТ

Околен свят

Сряда

1.Български език и литература

2. КТ

3. Физическа култура

Математика

 

Четвъртък

1.Изобразително изкуство

2.Математика

Български език и литература

Петък

1.Български език и литература

2. Музика

Физическа

култура