Група "Слънчице"

 

Група "Слънчице"

Учители: Дора Тодорова, Цветелина Тодорова

Пом.възпитател:Тонка Костадинова

 

                                                        ДНЕВЕН РЕЖИМ

                                                    на група "Слънчице"

                                             за учебната 2023/2024 година

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00–8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата. Дейности, организирани от детския учител

8.30–9.00

Закуска

9.00 –10.00

Педагогически ситуации

10.00–10.30

Подкрепителна закуска

10.30–11. 30

Дейности по избор на децата. Дейности, организирани от детския учител

11. 30–12.30

Подготовка за обяд. Обяд

12.30–15.00

Следобеден сън

15.00–15.30

Подкрепителна закуска

15.30–16.00

Педагогическа ситуация

16.00–18.00

Дейности по избор на детето. Дейности, организирани от детския учител. Изпращане на децата

 

 

                              ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

                                         на педагогическите ситуации

                                                на група „Слънчице”

                                         за учебната 2023/2024 година

 

Ден

Преди обяд

След обяд

Понеделник

1. Околен свят

2. Български език и литература

Физическа култура

Вторник

1. Математика

2. Изобразително изкуство

Музика

Сряда

1.Български език и литература

2. Физическа култура

Околен свят

 

Четвъртък

1.Изобразително изкуство

2.Математика

Български език и литература

Петък

1.Конструиране и технологии

Физическа

култура